Välkommen till vår hemsida!

Torrläggning


Senast 15 oktober varje år är varje stugägare ansvarig för att ta upp sin båt.

Ta bort alla linor, fjädrar, fendrar, hakar, lås och annat dyl.. Allt ska bort, det ska inte sitta kvar något på vare sig brygga eller y-bommar.

Har du gjort detta har du underlättat för oss i arbetsgruppen att upp y-bommarna på ett säkrare sätt.

Tack på förhand!
Arbetsgruppen

Arbetsdagar 2024

  • 25 maj och 27 juli, kl 10-14
Att göra:
För skötseldag gäller sedvanlig uppsnyggning av parkeringsplatsen. Deltagare ska ta med sig trädgårdsredskap och gärna någon typ av såg för nedtagning av sly.
 

Samling i Stegelviken med krattor, spadar, röjsågar fika mm.

 

Varmt välkomna!
Styrelsen

 

Medlemsavgift

Varje stugägare är ansvarig för att ha betalt in medlemsavgiften senast 31 maj varje år.
Medlemsavgiften för 2024 är 1600 kr.
Betalas in till bg: 5405-5181
eller 
Swish: 123 372 19 17 (Glöm inte ange ditt namn och att det är medlemsavgiften du betalar)

Ni som inte har deltagit på någon arbetsdag föregående år skall samtidigt som medlemsavgiften betalas in även betala in 700 kr

Bra att ha

Om du behöver hjälp vid en nödsituation ring alltid
112 för att nå läkare eller polis.

Övriga behov av hjälp utöver nödsituation ring:
polisen - 114 14
sjukvårdsupplysningen - 1177

Ovanstående nummer nås dygnet runt!

Sophämtning

Storfors kommun sköter soptömningen av våra gemensamma sopkärl i Stegelviken.

Sopkärlen töms måndagar jämna veckor året runt.

Nedan finns mer information:
Avfallshämtning
Avfall och återvinning
Återvinningscentralen öppettider


OBS! Glöm inte att soptunnorna i Stegelviken endast är till för hushållssopor! 
Byggmaterial, cyklar, högtryckstvättar etc. ska köras till återvinningscentralen i Storfors!