Välkommen till härliga Bjurön!

Lite smått och gott om Bjurön

Bjurön ligger i norra Ullvettern strax söder om Storfors i Värmland. Det är Ullvetterns största ö och har ingen har ingen landförbindelse, enda vägen hit är med båt, och besökarna är därför också få. På Bjurön finns 26 st sommarstugor som alla är medlemmar i Bjuröns samfällighetsförening. Det är lugnt och tyst i området och närhet till sol och bad. På Bjurön finns en fin skog med gott om svamp att plocka till hösten. Det är lätt att ta sig fram till fots på naturstigarna.

Vi har en vacker båthamn i Stegelviken som rustades upp med nya bryggor år 2008. Idag har varje stuga en egen båtplats med y-bommar. Vi har även en vacker allmänning på Bjurön där vi samlas och umgås med varanda, unga som gamla, på vår årliga sommarfest.

Som medlem i Bjuröns samfällighet går det att arrendera fiskevattnet runt om Bjurön. Det finns fina fiskeområden runt om, c:a 3500 ha vatten i sjöarna Ullvettern (c:a 2200 ha), Frövettern, Bergsjön, Hyttsjön, Kväggen, Åsjön, Stora och Lilla Grytingen att fiska i. Sjöarna är typiska bergslagssjöar med allt från steniga stränder till vassvikar. Rena vatten med lätt humusfärg och bra fiske. Artbestånden är gös, gädda, abborre, lake, vitfisk samt insatt Gullspångsöring i Ullvettern.
I Ullvettern är gösfisket mycket populärt. Gös finns det gott om och det har tagits upp gösar på uppemot 8 kg ur sjön. I Stora och Lilla Grytingen är artbestånden gädda och abborre. Fiskevårdsområdet är en del av Bergslagskanalen från Filipstad till Karlskoga.
 

Medlemskap

Genom att äga till en fastighet som tillhör samfälligheten så blir man medlem i samfälligheten. Det innebär för Bjuröns samfällighet att villkoren i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och föreningens stadgar och regler gäller.

Som medlem  i föreningen har du möjlighet att påverka det som händer på Bjurön. På årsmötet kan du vara med och lyssna, men också engagera dig själv om du vill.

Vi har ett gott sammarbete i föreningen och medlemmarna är mycket engagerade i föreningens frågor. Man ställer gärna upp för föreningen och för varandra. Vilket ger en ökad samhörighet och trygghet. Vi är en aktiv förening som driver medlemmarnas förslag och ideer framåt. Vi har en god ekonomi och ser ljust på framtiden... och vi ser så självklart fram emot att spendera en härlig sommar i våra stugor på Bjurön, med sol och bad eller varför inte bara njuta av en god bok i hängmattan. Alternativen är många.

Styrning

Hur Bjuröns samfällighet styrs beslutas av medlemmarna på årsmötet.

Till varje årsmöte är alla medlemmar välkomna, och förväntas också närvara.

Att vara sitta med i styrelsen är givande och många gånger väldigt lärorikt.

Styrelse
Kenneth Ståhl, ordförande
Roland Karlsson, ledmot och kassör
Anders Karbin, ledamot
Dan Bodinger, ledamot
Ulf Jansson, ledamot
Per Aren, suppleant
Carina Nordgren, suppleant

Hamnfogde:
Kari Kumpulainen

Arbetsgrupp
Kari Kumpulainen
Jörgen Karlsson
Tom Svärd
Ulf Jansson
Matti Kaipainen
Per Aren
Kenneth Ståhl
Jarmo Kumpulainen
Webmaster
Annsofie Jansson
Valberedning
Bodil Ågren
AnnCatherine Dombrowe
Revisorer
Åsa Appelgren
Hans Ågren, suppleant